Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
De Meentschool is een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden. Dit vraagt bijzondere expertise van VVE partijen. Er is een intensieve samenwerking met de peuterspeelzalen in de regio. Buitenschoolse opvang wordt op individuele basis verzorgd in samenspraak met ouders en VVE partners.
De school werkt samen met KDC de Waterlelie van NOVO. De Waterlelie is ook in de Stuwe gehuisvest. Met dit KDC zijn goede afspraken gemaakt over opvang.