Overstappers
Wat verstaan we onder overstappers?
Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van deze school gestart of ze hebben deze school eerder dan einde groep 8 verlaten.
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Waar gaan de overstappers naartoe in 2017-2018?
BAO
SO
SBO
0 leerlingen
 
0 leerlingen
 
0 leerlingen
 
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt van deze school de afgelopen jaren?
School: 4,4% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 5,3% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 2,2% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 2,6% van de leerlingen van deze school in 2013-2014 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Waar komen de overstappers vandaan in 2018-2019?
<5 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
0 leerlingen
 
SBO
BAO
SO
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt naar deze school de afgelopen jaren?
School: 2,2% van de leerlingen naar deze school in 2016-2017 is afkomstig van een Speciaal onderwijs school.School: 2,6% van de leerlingen naar deze school in 2015-2016 is afkomstig van een Speciaal onderwijs school.School: 8,3% van de leerlingen naar deze school in 2014-2015 is afkomstig van een Speciaal onderwijs school.School: 7,8% van de leerlingen naar deze school in 2018-2019 is afkomstig van een Speciaal basisonderwijs school.School: 2,2% van de leerlingen naar deze school in 2016-2017 is afkomstig van een Speciaal basisonderwijs school.School: 2,6% van de leerlingen naar deze school in 2015-2016 is afkomstig van een Speciaal basisonderwijs school.School: 13,9% van de leerlingen naar deze school in 2014-2015 is afkomstig van een Speciaal basisonderwijs school.School: 5,9% van de leerlingen naar deze school in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 6,8% van de leerlingen naar deze school in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 2,2% van de leerlingen naar deze school in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 2,8% van de leerlingen naar deze school in 2014-2015 is afkomstig van een Basisonderwijs school.