Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Aantal ouders\verzorgers: 123 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 59
Bron: DUO Onderwijsonderzoek & Advies
School: gemiddeld cijfer is 7,3