Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Persoonlijk
Toekomstgericht
Betrokken
Open
Kleinschalig
Missie en visie
Vliegen vanuit vertrouwen
Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen zich competent voelen, waar ze gezien worden en een eigen inbreng hebben.
Wij willen hen vertrouwen geven vanaf de basis van hun ontwikkeling. Daarmee bereiken we dat het vertrouwen groeit:
• vertrouwen in zichzelf
• vertrouwen in de ander
• vertrouwen in het eigen kunnen
• vertrouwen op eigen keuzes
• vertrouwen in de toekomst
Onze basisschool is bestemd voor leerlingen vanaf vier jaar, die in beginsel in acht jaar de acht groepen kunnen doorlopen, waarna een vloeiende overgang naar het voortgezet onderwijs kan plaatsvinden.