Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Omwille van bescherming van persoonsgegevens is deze informatie niet (volledig) weergegeven.
Wat waren de gemiddelde scores op de eindtoets in de afgelopen jaren?
Er kunnen geen eindtoetsscores worden weergegeven. Mogelijk heeft de school een andere toets afgenomen dan een officiële eindtoets of is het aantal meetellende toetsscores te klein voor een betrouwbare weergave (hieronder vindt u details per schooljaar).
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
4
4
2
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
7 %
17 %
23 %
Score
Score
Score
 
<5 meetellende toetsscores
ROUTE 8
Het aantal meetellende toetsscores is kleiner dan 5. De gemiddelde score wordt daarom niet getoond.
 
<5 meetellende toetsscores
ROUTE 8
Het aantal meetellende toetsscores is kleiner dan 5. De gemiddelde score wordt daarom niet getoond.
 
<5 meetellende toetsscores
ROUTE 8
Het aantal meetellende toetsscores is kleiner dan 5. De gemiddelde score wordt daarom niet getoond.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?