Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de eindtoets in de afgelopen jaren?
Er kunnen geen eindtoetsscores worden weergegeven. Mogelijk heeft de school een andere toets afgenomen dan een officiële eindtoets of is het aantal meetellende toetsscores te klein voor een betrouwbare weergave (hieronder vindt u details per schooljaar).
Toelichting van de school
Omwille van bescherming van persoonsgegevens is deze informatie niet (volledig) weergegeven.