Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De tussenresultaten worden gemeten middels de toetsen van CITO. In ons leerlingvolgsysteem houden we de ontwikkeling van kinderen bij. Na elke CITO toets volgt een groepspresentatie waarin de leerkracht aangeeft welke doelen wel en niet behaald zijn en op welke manier gewerkt wordt aan de (nog) niet behaalde doelen. We bekijken daarin wat in ons handelen wel en niet heeft gewerkt en wat er anders zou kunnen. Deze reflectie doen we doorlopend, maar in het hele team op momenten na de CITO toetsmomenten, die twee keer per leerjaar plaatsvinden (midden en eind van het schoolseizoen). We werken doelgericht, dat betekent dat de doelen voor kinderen helder zijn en ook de mate van ontwikkeling richting die doelen wordt door de leerkrachten goed gevolgd en met de leerlingen en ouders besproken.