Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven aan welke doelgroepen onze school specifieke ondersteuning biedt.