Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Europese samenwerking
Opbrengst gericht werken
Engels vanaf groep 1
Digitaal onderwijs
Vernieuwend
Missie en visie
Wij willen de zelfstandige leerhouding van ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau brengen. Om dat te bereiken willen we zoveel mogelijk in de klassensituatie momenten creëren en tijd vrij kunnen maken om kinderen te kunnen laten groeien.