Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
 
Toelichting van de school
Dit schooljaar starten we met voorschoolse educatie middels "Otto de Ontdekker". Kinderen van drieeneenhalf gaan één dagdeel naar school om alvast te wennen.