Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De school werkt graag samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij geven aan wat ouders van de school kunnen verwachten en wat daarbij de grenzen zijn. Daarnaast geven wij aan wat we van de ouders verwachten. Wij zijn open in ons handelen en communiceren. We zien ouders als partners bij het realiseren van onze doelstellingen. Wij gaan met respect om met ouders en verwachten van hen dat ook met ons te doen.