Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert de school?
 
Opvang
(voor schooltijd)
 
Schooltijd
(ochtend)
 
Schooltijd
(middag)
 
Opvang
(na schooltijd)
 
 
Begintijd
 
Van
Tot
 
Van
Tot
 
Eindtijd
 
Maandag
-
 
08:30
12:00
 
13:15
15:15
 
-
 
Dinsdag
-
 
08:30
12:00
 
13:15
15:15
 
-
 
Woensdag
-
 
08:30
12:15
 
-
-
 
-
 
Donderdag
-
 
08:30
12:00
 
13:15
15:15
 
-
 
Vrijdag
-
 
08:30
12:00
 
13:15
15:15
 
-
Groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij
Van welk rooster maakt de school gebruik?
Traditionele schooltijden
middagpauze, één of meerdere middagen per week vrij
  
Hoe wordt de opvang geregeld?
Waar vindt de opvang plaats?
Zijn er kosten voor de ouders?
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
Opvang voor schooltijd
-
-
-
   
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang
  • In samenwerking met ouders
In en buiten het schoolgebouw
Ja
   
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Opvang na schooltijd
Buiten het schoolgebouw
Ja
   
Is er opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties?
Ja
Toelichting bij dit onderwerp
Kinderen worden met taxivervoer van school naar de BSO gebracht.
Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2019-2020?
Vakantie
Van
Tot en met
Herfstvakantie
12-10-2019
20-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019
05-01-2020
Voorjaarsvakantie
22-02-2020
01-03-2020
Goede Vrijdag en Paasweekend
10-04-2020
13-04-2020
Meivakantie
20-04-2020
03-05-2020
Bevrijdingsdag + brugdag
04-05-2020
05-05-2020
Hemelvaart + brugdag
21-05-2020
24-05-2020
Pinksteren
01-06-2020
01-06-2020
Zomervakantie
11-07-2020
23-08-2020
Welke lessen bewegingsonderwijs worden gegeven op de school?
Vak
Groep(en)
Dag(en) v/d week
Gymnastiek
1-8
alle
Toelichting bij dit onderwerp
Alle groepen hebben minimaal een keer per week een lesuur gym. Groep 1-2 gym in het speellokaal in de centrale hal. Vanaf groep 3 in de sportzaal in de wijk.
Welke spreekuren zijn er op de school?
Spreekuur
Dag(en)
Tijd(en)
Leraren
alle
15:30-16:30
Directie en IB
alle
8:30-12:00 en 13:15-16:30
Toelichting bij dit onderwerp
De school zelf kent geen vaste spreekuren.
  • Uw contactpersoon is altijd eerst de leerkracht. Deze kan buiten de lestijden een gesprek met u plannen.
  • Over algemene zaken kunt u communiceren met de directeur, René Heuts. Maakt u gerust een afspraak, bij voorkeur per e-mail rene.heuts@movare.nl. 
  • Over leerlingzorg, maatschappelijke problemen, verwijzingen,etc. maakt u een afspraak met de intern begeleider, Monique Brassé, monique.brasse@movare.nl.
Alle gesprekken voeren we het liefst open en eerlijk, maar nooit in boosheid. Zijn de gemoederen verhit, dan spreken we elkaar als de  adrenaline is verdwenen.
Op school komen ook derden. Afspraken met hen maakt u rechtstreeks. U kunt hierbij denken aan:
  • Logopedie
  • Ergotherapie