Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
De school werkt aan het niveau van basisondersteuning. Aan de meest voorkomende ondersteuningsvragen kunnen wij beantwoorden. Het blijft maatwerk, ook afhankelijk van de reeds in de groep aanwezige extra ondersteuningsvraag.