Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Toelichting van de school
Om 8.20 uur gaat de eerste keer de zoemer en dan mogen de kinderen rustig naar hun klas gaan. De juf of meester is vanaf dat moment al in de groep. U kunt uw kind, als u dat wenst mee naar de klas begeleiden in groep 1,2 en 3. U hebt dan de mogelijkheid om kort iets aan de leerkracht van uw kind te vragen of te zeggen of eventueel een afspraak te maken. Om 8.30 uur gaat de tweede keer de zoemer en dan worden alle kinderen geacht in de klas te zijn, zodat de lessen gestart kunnen worden. Bij deze tweede bel wordt u als ouders/verzorgers geacht weer naar buiten te gaan.  Voordelen van dit geheel zijn: De effectieve lestijd wordt beter gebruikt (er is geen tijdverlies); Er zal meer rust zijn bij het naar binnen gaan; U hebt als ouders/verzorgers betere mogelijkheden om met de leerkracht van uw kind te spreken.
’s Middags gaat dit op dezelfde wijze. Om 13.05 uur gaat de eerste keer de zoemer en om 13.15 uur gaat de tweede keer de zoemer. Dan wordt iedereen geacht binnen te zijn, zodat de lessen kunnen beginnen.
Aan het einde van zowel de morgen als de middag komen en kinderen zelf naar buiten. Alleen de kinderen van de groepen 1 en 2 niet. Zij worden aan de deur van de klas door hun ouders opgehaald.