Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
VEILIGHEID
PLEZIER
RESPECT
BETROKKENHEID
KWALITEIT
Missie en visie
Missie van Movare
MOVARE staat voor onderwijs waaraan alle kinderen mogen en kunnen meedoen, op maat voor elk kind. Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven.
Missie van De Wegwijzer
We zijn een oecumenische basisschool met stevige wortels in onze wijk, die kinderen een actieve wijze tot brede ontwikkeling stimuleert; rekening houdend met ieders talenten en mogelijkheden ter voorbereiding op een passende plaats in de maatschappij van de toekomst. We staan voor het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen. Die stevigheid ontstaat door aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind.
Het gaat op onze school niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en het in veiligheid ontwikkelen van sociaal competent gedrag. Vanuit een basis van rust, structuur en respect willen we kinderen een veilige omgeving bieden waarin ze zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen. Leren van inhoud (kerndoelen) is belangrijk; maar leren om te leren, leren om over dingen na te denken, leren te plannen, leren samen te werken en leren zelfstandig keuzes maken hoort ook bij een stevige basis.