Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
VEILIGHEID
PLEZIER
RESPECT
BETROKKENHEID
KWALITEIT
Missie en visie
“We zijn een oecumenische basisschool die in ons voedingsgebied kinderen van 4-12 jaar op een actieve wijze tot brede ontwikkeling stimuleert rekening houdend met ieders mogelijkheden mede ter voorbereiding op een passende plaats in het voortgezet onderwijs”.   We staan dus voor het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen. Die stevigheid ontstaat door aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat op onze school dus niet alleen om kennis (taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis etc.), maar ook om vaardigheden (gymnastiek, spel, dans, tekenen, handvaardigheid, etc.) en gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling).