Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 537,7School: 537,7School: 537,7School: 537,7School: 539,4School: 539,4School: 539,1School: 539,1School: 537,7School: 537,7School: 537,7School: 537,7School: 539,4School: 539,1School: 537,7Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,5Inspectie-ondergrens: 534,3Inspectie-ondergrens: 533,7Inspectie-ondergrens: 533,2
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
Een van onze leerlingen heeft geen eindtoets kunnen maken.
Andere scores tellen niet mee voor het schoolgemiddelde omdat de rekenregels van de onderwijsinspectie zijn toegepast met instemming van het bestuur.