Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 0,4% van de leerlingen kreeg PrO advies.Vergelijkingsgroep: 2,7% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 8,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,8% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,4% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 3,4% van de leerlingen kreeg PrO advies.School: 13,8% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 13,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 6,9% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 27,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 20,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 13,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Deze informatie is eind van dit jaar beschikbaar.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 0,4% van de leerlingen kreeg PrO advies.Vergelijkingsgroep: 4,3% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 19,6% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,2% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 2,6% van de leerlingen kreeg PrO advies.School: 13,2% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 13,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 7,9% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 10,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 18,4% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 15,8% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 18,4% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een PrO advies uitgestroomd naar PrO.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 13,2% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 10,5% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 2,6% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vso.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 10,5% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 18,4% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 15,8% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 18,4% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.vsovsovsoPrOPrOPrObrugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een PrO advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 78,6% van de leerlingen met een PrO advies kwam terecht op PrO.School: 100,0% van de leerlingen met een PrO advies kwam terecht op PrO.
 
Vergelijkingsgroep: 48,8% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 1,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 40,2% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.School: 80,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 0,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vso.Vergelijkingsgroep: 13,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).Vergelijkingsgroep: 45,6% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vso.School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 33,3% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t / havo advies kwam terecht op brugklas (algemeen).
 
Vergelijkingsgroep: 50,7% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 62,4% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 70,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.
 
    
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven de afgelopen jaren?
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
 
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
vso
 
0,1 %
 
0,1 %
 
0,1 %
PrO
 
0,6 %
2,6 %
0,4 %
3,4 %
0,4 %
vmbo-b
4,1 %
7,2 %
13,2 %
4,3 %
 
4,1 %
vmbo-b / vmbo-k
 
3,1 %
 
2,6 %
13,8 %
2,7 %
vmbo-k
24,5 %
12,2 %
13,2 %
8,6 %
13,8 %
8,2 %
vmbo-k / vmbo-(g)t
2,0 %
2,6 %
 
3,1 %
 
3,3 %
vmbo-(g)t
16,3 %
22,1 %
7,9 %
18,2 %
6,9 %
18,0 %
vmbo-(g)t / havo
6,1 %
6,2 %
10,5 %
8,6 %
27,6 %
8,8 %
havo
16,3 %
20,3 %
18,4 %
19,6 %
 
19,5 %
havo / vwo
10,2 %
6,8 %
15,8 %
10,2 %
20,7 %
10,4 %
vwo
20,4 %
17,7 %
18,4 %
23,8 %
13,8 %
23,8 %
onbekend
 
0,9 %
 
0,6 %
 
0,7 %
Vergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
De vergelijkingsgroep waarin de school valt, kan per jaar verschillen.
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Vergelijkingsgroep
5-10% gewogen leerlingen
0-5% gewogen leerlingen
0-5% gewogen leerlingen
Welke vmbo adviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven de afgelopen jaren, uitgesplitst naar advies voor leerwegondersteunend onderwijs?
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Cluster1
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
vmbo-b
4,1 %
7,2 %
13,2 %
4,3 %
 
4,1 %
vmbo-b, zonder lwoo
 
3,8 %
 
2,4 %
 
2,5 %
vmbo-b, met lwoo
4,1 %
3,4 %
13,2 %
1,9 %
 
1,6 %
vmbo-b / vmbo-k
 
3,1 %
 
2,6 %
13,8 %
2,7 %
vmbo-b / vmbo-k, zonder lwoo
 
2,2 %
 
1,8 %
13,8 %
2,1 %
vmbo-b / vmbo-k, met lwoo
 
0,9 %
 
0,8 %
 
0,7 %
vmbo-k
24,5 %
12,2 %
13,2 %
8,6 %
13,8 %
8,2 %
vmbo-k, zonder lwoo
24,5 %
11,0 %
13,2 %
7,7 %
13,8 %
7,5 %
vmbo-k, met lwoo
 
1,2 %
 
0,9 %
 
0,7 %
vmbo-k / vmbo-(g)t
2,0 %
2,6 %
 
3,1 %
 
3,3 %
vmbo-k / vmbo-(g)t, zonder lwoo
2,0 %
2,5 %
 
2,9 %
 
3,2 %
vmbo-k / vmbo-(g)t, met lwoo
 
0,1 %
 
0,2 %
 
0,2 %
vmbo-(g)t
16,3 %
22,1 %
7,9 %
18,2 %
6,9 %
18,0 %
vmbo-(g)t, zonder lwoo
16,3 %
21,9 %
7,9 %
18,0 %
6,9 %
17,8 %
vmbo-(g)t, met lwoo
 
0,2 %
 
0,2 %
 
0,2 %
vmbo-(g)t / havo
6,1 %
6,2 %
10,5 %
8,6 %
27,6 %
8,8 %
vmbo-(g)t / havo, zonder lwoo
6,1 %
6,2 %
10,5 %
8,6 %
27,6 %
8,8 %
Vergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
De vergelijkingsgroep waarin de school valt, kan per jaar verschillen.
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Vergelijkingsgroep
5-10% gewogen leerlingen
0-5% gewogen leerlingen
0-5% gewogen leerlingen