Personeelskenmerken
Toelichting van de school
Door pensionering en door het groeiend leerlingaantal is ons team de laatste jaren flink verjongd. Dat geeft nieuw elan aan onze organisatie. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd in ons team in een aantal jaar gezakt van 50 naar 40.
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 0,9% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,9% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,7% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,2% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,5% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,8% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 16,9% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 24,3% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 13,0% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 40,1% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 5,6% van het personeel is 15-25 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Oecumenische Basisschool De Wegwijzer met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 350-374 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de afgelopen jaren?
Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 40,5 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 40,5 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 46,4 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 46,4 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 48,0 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 48,0 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 50,0 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 50,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 43,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 43,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,2 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,2 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,4 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,4 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 40,5 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 46,4 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 48,0 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 50,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 43,0 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 43,9 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,2 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,4 jaar.
Hoe is de bemensing van de school in 2018-2019?
Hoeveel fte had de instelling beschikbaar de afgelopen jaren?
Instelling: 17,7 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 17,7 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 22,6 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 22,6 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 16,1 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 16,1 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 16,3 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 16,3 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 16,2 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 16,2 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 22,2 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 22,2 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 20,0 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 20,0 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 19,5 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 19,5 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 19,7 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 19,7 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 18,4 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 18,4 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 17,7 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 22,6 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 16,1 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 16,3 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 16,2 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 22,2 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 20,0 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 19,5 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 19,7 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 18,4 fte beschikbaar in 2014-2015.
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
Wat is het totale beschikbare aantal fte voor de instelling?
17,7
22,2
Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld?
0,8
0,7
Hoeveel medewerkers heeft de instelling?
21
32
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte in 2018-2019?
 
Aantal fte
 
Percentage
 
Instelling
Vergelijkingsgroep
 
Instelling
Vergelijkingsgroep
Onderwijzend personeel
16,7
18,3
 
94,4%
82,6%
Management
1,0
1,3
 
5,6%
6,0%
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2018-2019?
 
Percentage man
Percentage vrouw
Onderwijzend personeel
9,6 %
90,4 %
Management
100,0 %
 
Totaal
14,7 %
85,3 %
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2018-2019?
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 19,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 19,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 15,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 15,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 19,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 19,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 19,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 19,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 19,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 19,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 17,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 17,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 19,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 15,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 19,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 19,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 19,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 16,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 17,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 16,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.
19,5
Vergelijkingsgroep: 16
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling Oecumenische Basisschool De Wegwijzer met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 350-374 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
 
 
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Vergelijkingsgroep
300-324 leerlingen
325-349 leerlingen
325-349 leerlingen
325-349 leerlingen
350-374 leerlingen