Personeelskenmerken
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 0,9% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,9% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,7% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,2% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 25,5% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,8% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 16,9% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 24,3% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 13,0% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 40,1% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 5,6% van het personeel is 15-25 jaar.
Toelichting van de school
Door pensionering en door het groeiend leerlingaantal is ons team de laatste jaren flink verjongd. Dat geeft nieuw elan aan onze organisatie. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd in ons team in een aantal jaar gezakt van 50 naar 40.