Overstappers
Waar gaan de overstappers naartoe in 2017-2018?
BAO
SO
SBO
12 leerlingen
(3,5%)
<5 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
Toelichting van de school
Overstappen kan een gevolg zijn van een verhuizing. daar hebben we dan ook geen invloed op. In 2017-2018 was het onrustig in groep 7. In dat jaar zijn 5 kinderen uit die groep overgestapt naar een andere school, met daarbij twee broertjes. In het tweede halfjaar is er stevig gewerkt in deze groep. Het bestuur stelde extra leerkrachturen beschikbaar en er is externe ondersteuning ingevlogen. Hierdoor is de rust wedergekeerd en is in groep 8 een gezonde frisse start gemaakt. 
In het algemeen komen meer kinderen tussentijds naar deze school, dan dat er vertrekken. 
Zijinstromers worden aangemeld bij de intern begeleider. Deze neemt in alle gevallen contact op met de school van herkomst, zodat we kunnen bepalen of we aan onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van de instromende leerling kunnen  voldoen. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van wat er al in onze eigen groep aanwezig is in aantal kinderen en zwaarte van ondersteuning. Vaak doen we dit samen met de twee buurscholen, zodat we de beste onderwijsplek kunnen garanderen voor het kind.