Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 214,2 leerlingen.School: 345 leerlingen.
Toelichting van de school
Ons leerlingaantal stijgt sterk. Er komen meer kinderen bij in groep 1, dan er in groep 8 vertrekken. Dat geeft een goed gevoel! Het betekent echter ook dat we lokalen tekort dreigden te komen. Gelukkig heeft gemeente Landgraaf twee extra lokalen neer laten zetten. Daardoor kunnen we nu 15 groepen huisvesten. We starten  in augustus met 15 groepen. In maart splitsen we de instroomgroep weer op, zodat we, net als dit jaar, meer persoonlijke aandacht aan de instroomleerlingen kunnen geven. Hiermee is ook rekening gehouden bij de begroting van de leerkrachtformatie. Er is op dit moment nog geen groepsruimte beschikbaar voor een 16e groep.