Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken systematisch om de eigen kwaliteit te verhogen, zodat het onderwijs dat zij bieden naar tevredenheid van het bestuur, het team, de overheid, de ouders en leerlingen is. Bij kwaliteitszorg gaat het er om hoe het lukt om gestelde doelen te bereiken.
Toelichting van de school
  
Welke waardering geeft de school de eigen kwaliteitszorg?
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.
De school heeft niet of nauwelijks inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. Dit onderdeel staat in de kinderschoenen. Verbeteringen zijn dringend nodig.
De school heeft een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. Dit onderdeel is in ontwikkeling. Verbeteringen zijn nodig en wenselijk.
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. Dit onderdeel is voldoende, maar biedt mogelijkheden voor verdere verbetering.
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. Dit onderdeel is goed ontwikkeld en bovendien een voorbeeld voor andere scholen.
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen.
De school evalueert niet of nauwelijks de resultaten van de leerlingen. Dit onderdeel staat in de kinderschoenen. Verbeteringen zijn dringend nodig.
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen, maar dit onderdeel is in ontwikkeling. Verbeteringen zijn nodig en wenselijk.
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. Dit onderdeel is voldoende, maar biedt mogelijkheden voor verdere verbetering.
De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. Dit onderdeel is goed ontwikkeld en bovendien een voorbeeld voor andere scholen.
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.
De school evalueert het onderwijsleerproces niet of nauwelijks. Dit onderdeel staat in de kinderschoenen. Verbeteringen zijn dringend nodig.
De school evalueert het onderwijsleerproces op ad hoc-basis. Dit onderdeel is in ontwikkeling. Verbeteringen zijn nodig en ook wenselijk.
De school evalueert het onderwijsleerproces. Dit onderdeel is voldoende, maar biedt mogelijkheden voor verdere verbetering.
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. Dit onderdeel is goed ontwikkeld en bovendien een voorbeeld voor andere scholen.
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.
De school werkt niet of nauwelijks planmatig aan verbeteractiviteiten. Dit onderdeel staat in de kinderschoenen. Verbeteringen zijn dringend nodig.
De school werkt enigszins planmatig aan verbeteractiviteiten, maar dit onderdeel is in ontwikkeling. Verbeteringen zijn nodig en ook wenselijk.
De school werk planmatig aan verbeteractiviteiten. Dit onderdeel is voldoende, maar biedt mogelijkheden voor verdere verbetering.
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. Dit onderdeel is goed ontwikkeld en bovendien een voorbeeld voor andere scholen.
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces niet of nauwelijks. Dit onderdeel staat in de kinderschoenen. Verbeteringen zijn dringend nodig.
De school borgt het onderwijsleerproces, maar dit onderdeel is in ontwikkeling. Verbeteringen zijn nodig en ook wenselijk.
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Dit onderdeel is voldoende, maar biedt mogelijkheden voor verdere verbetering.
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Dit onderdeel is goed ontwikkeld en bovendien een voorbeeld voor andere scholen.
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.
De school verantwoordt zich niet of nauwelijks aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Dit onderdeel staat in de kinderschoenen. Verbeteringen zijn dringend nodig.
De school heeft een start gemaakt met de verantwoording van de gerealiseerde onderwijskwaliteit aan belanghebbenden, maar dit onderdeel is in ontwikkeling. Verbeteringen zijn nodig en ook wenselijk.
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Dit onderdeel is voldoende, maar biedt mogelijkheden voor verdere verbetering.
De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Dit onderdeel is goed ontwikkeld en bovendien een voorbeeld voor andere scholen.
De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving.
De school draagt niet of nauwelijks zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Dit onderdeel staat in de kinderschoenen. Verbeteringen zijn dringend nodig.
De school draagt enigszins zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Dit onderdeel is in ontwikkeling. Verbeteringen zijn nodig en ook wenselijk.
De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Dit onderdeel is voldoende, maar biedt mogelijkheden voor verdere verbetering.
De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Dit onderdeel is goed ontwikkeld en bovendien een voorbeeld voor andere scholen.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal 1 keer per 4 jaar. U kunt de informatie uit het Inspectierapport vergelijken met de beoordeling van de school die hier zichtbaar is.
Klik op het rapport:
Op welk aandachtspunt met betrekking tot kwaliteitszorg richt de school zich de komende tijd?
Toelichting niet noodzakelijk.