Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Leerlingen 4 - 12 jaar
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Gedragsspecialist
10
Intern begeleider
10
Onderwijsassistent
10
Taalspecialist
10