Organisatie van het onderwijs
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 
samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4
LeerstofjaarkIassen
 
Combinatiegroepen
leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas
 
leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
Toelichting van de school
- Alle leerkrachten zijn in het bezit van of volgen de opleiding voor de 'Gym bevoegdheid basisonderwijs'. Ze zijn daardoor allen bevoegd voor het geven van gymlessen
- De leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen op de vrijdagmiddag in het kader van het IMC basis project, les van 'gastdocenten' die over hun eigen vak onderwijzen. Deze lessen leveren een wezenlijke bijdrage als bevordering van het taalonderwijs