Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
waardering
autonomie
verbondenheid
structuur
samenwerking
Missie en visie
1.      Een sfeer van onderlinge verbondenheid;
2.      Waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten);
3.      Ruimte voor autonomie / zelfstandigheid;
4.      Een kader van structuur en duidelijkheid;
5.      Een ordelijke (onderwijs) omgeving, die weet te inspireren en te stimuleren;
6.      Ruimte voor samenwerking / het bundelen van krachten, om samen te komen tot het beste resultaat