Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Obs De Woelwaters levert meer dan de basiskwaliteit die u van een school mag verwachten.
Wij zijn een lerende school en op alle niveaus blijvend in ontwikkeling. We volgen jaarlijks teamscholingen en individuele trainingen en hebben een teamcultuur waar we continu leren van elkaar. Er zijn diverse individuele specialisaties binnen het team, maar nemen ook actief deel aan de bovenschoolse netwerken binnen Paraat Scholen. 
De school beschikt over een School Management Team bestaande uit 3 bouwcoördinatoren, IB-er en directeur. De focus van onderwijsontwikkeling ligt op leerkrachtvaardigheden en reflectie.  
Tijdens vergaderingen, groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen staat ons onderwijs regelmatig ter discussie en wordt indien nodig of wenselijk bijgesteld.
Daarnaast houden we onze prestaties en ontwikkelingen regelmatig tegen het licht m.b.v. tevredenheidspeilingen en data-analyses. In onze ogen is er altijd ruimte voor verbetering. Onze breed gedragen onderwijsvisie is in de te maken keuzes altijd leidend. 
Bovenstaand systeem voor kwaliteitszorg heeft voor de komende periode gerelateerd in onderstaande speerpunten: 
  • Leesplezier (Technisch en begrijpend lezen) 
  • Rijk kleuteronderwijs, Rijk spel 
  • Invoering ERWD-protocol, kwaliteitsimpuls rekenonderwijs  
  • Klassenmanagement en instructie
  • Muziekimpuls 
  • Oriëntatie op gepersonaliseerd leren
  • Op weg naar een IKC.