Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
We zijn een middelgrote school met een diversiteit aan leerlingen.  We hebben op velerlei gebied expertise of kennis (soms beperkt). Op sommige gebieden komen we expertise te kort. We kunnen de school typeren als een school met basisondersteuning. 
We zullen ons in de toekomst meer moeten specialiseren in bepaalde onderwijs- en of gedragsbehoeften.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Intern begeleider
5
Onderwijsassistent
5
Specialist hoogbegaafdheid
1
Beelddenken
2