Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
We zijn een middelgrote school met een diversiteit aan leerlingen.  We hebben op velerlei gebied expertise of kennis (soms beperkt). Op sommige gebieden komen we expertise te kort. We kunnen de school typeren als een school met basisondersteuning. 
We zullen ons in de toekomst meer moeten specialiseren in bepaalde onderwijs- en of gedragsbehoeften.