Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
Naast onze school is POV Minigraaf (Kinderopvang Humanitas) gevestigd. Hier wordt op 4 dagdelen peuteropvang aangeboden. Het team van Obs De Woelwaters werkt goed samen met het team van de peuteropvang om een soepele overgang van peuteropvang naar school te bewerkstelligen.   
Ook met de andere aanbieders van peuter- en kinderopvang onderhouden wij warme contacten.