Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 537,1School: 537,1School: 528,6School: 528,6School: 534,6School: 534,6School: 533,1School: 533,1School: 534,3School: 534,3School: 537,1School: 528,6School: 534,6School: 533,1School: 534,3Inspectie-ondergrens: 534,2Inspectie-ondergrens: 533,5Inspectie-ondergrens: 533,5Inspectie-ondergrens: 533,4Inspectie-ondergrens: 532,9
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De resultaten van onze eindtoetsen laten de afgelopen jaren een zeer divers beeld zien. Complexe oorzaken liggen hieraan ten grondslag.  
Obs De Woelwaters is trots op de diversiteit van haar leerlingen en groepen, maar streeft dmv opbrengstgericht werken naar hogere resultaten op de Eindtoets.