Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
Via de organisaties voor Buitenschoolse Opvang in Barneveld is er opvang mogelijk na schooltijd of tijdens studiedagen.