Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
De school is bezig met het verbeteren van de kwaliteit door het invoeren en borgen van het concept TOTAAL-Onderwijs. Er is een start gemaakt met het werken in PLG's, waarbij het versterken van het woordenschataanbod centraal staat.