Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Onze school sluit aan bij de leerbehoefte van kinderen. Wij proberen bij elk kind eruit te halen wat erin zit. Alle leerlingen zijn bij ons welkom, mits dit binnen de zorgzwaarte van de groep mogelijk is.