Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Zelfstandigheid
Plezier
Samenwerken
Spelend leren
Betrokkenheid
Missie en visie
"Wij stimuleren kinderen eruit te halen wat erin zit!"
Het onderwijsconcept op de Lijster is TOTAAL-Onderwijs. We werken thematisch in alle groepen. Alle vakken komen in logische samenhang aan bod. Behalve rekenen, schrijven en gymnastiek, deze worden apart aangeboden.
Op OBS De Lijster werken we aan zelfstandigheid, leren we samenwerken en bieden we vooral een plezierige, rijke leeromgeving, waar kinderen uitgedaagd worden.