Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Elk jaar wordt een Ouder Tevredenheids Onderzoek afgenomen door middel van een online vragenlijst via ons eigen digitale communicatiesysteem. De resultaten hiervan vindt u onderaan deze pagina in de verschillende PDF-bestanden. De ouders zijn over het algemeen ruimschoots tevreden. De school scoort gemiddeld een mooie 7,5 als rapportcijfer. Aandachtpunten uit deze enquete worden verwerkt in het jaarplan.
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?