Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
We hebben met deze groep leerlingen het maximale eruit gehaald. Ze hebben het fantastisch gedaan, ondanks dat er twee leerlingen waren die minder gescoord hebben dan verwacht. Twee andere leerlingen scoorden hoger dan verwacht. De score komt ruim boven de inspectieondergrens van onze scholengroep uit.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 535,7School: 535,7School: 530,5School: 530,5School: 533,5School: 533,5School: 533,5School: 533,5School: 529,1School: 529,1School: 535,7School: 530,5School: 533,5School: 533,5School: 529,1Inspectie-ondergrens: 529,0Inspectie-ondergrens: 529,0Inspectie-ondergrens: 528,8Inspectie-ondergrens: 528,2Inspectie-ondergrens: 529,4
 
Schoolscore
Schoolscore obv voorlopige cijfers
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 41% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2016-2017
2017-2018
2018-2019 (voorlopige cijfers)
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
25
8
13
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
43 %
41 %
41 %
Score
Score
Score
533,5
20 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
530,5
6 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores ligt tussen 5 en 10. De gemiddelde score kan sterk beïnvloed zijn door uitschieters.
535,7
10 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets