Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 214,5 leerlingen.School: 105 leerlingen.
Toelichting van de school
Er stromen gemiddeld 13 tot 15 leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs. Afgelopen jaar stroomde een grote groep van 26 leerlingen uit, waardoor het leerlingaantal iets gedaald is. Jaarlijks stromen gemiddeld zo'n 10 tot 15 leerlingen in.