Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
OBS De Lijster betrekt ouders bij het onderwijs om het leren te verbeteren en het welbevinden van de kinderen te vergroten. Ouders moeten elkaar en de schoolvertrouwen om gelijkwaardig als partners met elkaar om te gaan. Daarom zet de Lijster sterk in op informeel partnerschap en maatschappelijk partnerschap om van daaruit als partners in leren en opvoeding te kunnen werken. Er worden, planmatig en gestructureerd doormiddel van schoolbeleid, verschillende interventies gedaan om aan alle partnerschappen te werken.