Schooladvies en plaatsing
Toelichting van de school
In Utrecht is met alle schoolbesturen afgesproken dat het basisschooladvies in principe enkelvoudig is. Dat wil zeggen dat een basisschool één onderwijsniveau adviseert (bijv vmbo-t of vwo). Dit schooladvies is op grond van de wet ook bindend. Omdat het USG een categoriaal gymnasium is, worden alleen leerlingen met een vwo-advies geplaatst. 
Zitten de leerlingen in 2017-2018 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 0,6% (let op: <5) van de leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 99,4% van de leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling. Deze school valt in de vergelijkingsgroep vwo.
Alleen leerlingen die in leerjaar één en twee op deze school zaten, worden in deze grafieken weergegeven.
  
Zitten de vwo leerlingen in 2017-2018 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
 
  
Vergelijkingsgroep: 94,8% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.Vergelijkingsgroep: 5,2% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 99,4% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 0,6% (let op: <5) van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Vergelijkingsgroep