Tevredenheid ouders
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,3
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal ouders\verzorgers: 1795 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 62
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
De uitkomst van het tevredenheidonderzoek wordt besproken met de medezeggenschapsraad i.c. met de ouders in deze raad vertegenwoordigd.