Tevredenheid leerlingen
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 7,5
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 13 juni 2019.
Aantal leerlingen: 979 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 51
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
Het tevredenheidsonderzoek is alleen afgenomen onder de leerlingen van leerjaar 3. De resultaten van dit onderzoek worden ook besproken met de leerlingenraad.