Waardering Inspectie
Toelichting van de school
Eind januari 2014 heeft de inspecteur van onderwijs onze school bezocht. Dit bezoek was in het kader van het verplichte vierjaarlijkse onderzoek dat de inspectie houdt en dat werd in dit geval uitgebreid met een themaonderzoek wereldoriëntatie.
Het vierjaarlijkse onderzoek is een standaard onderzoek dat op alle scholen wordt gehouden. Hierbij wordt gekeken naar de school; er worden groepsbezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met leerkrachten, intern begeleiders, directie en eventueel bestuursleden.
Het themaonderzoek wereldoriëntatie is in het kader van een landelijk onderzoek om het onderwijs in beeld te brengen dat gericht is op de kerndoelen binnen ‘oriëntatie op de wereld’.
Zodra het inspectierapport van dit bezoek bij ons bekend is, kunt u de resultaten hiervan op dit venster terug lezen. Het laatste inspectiebezoek gaf ons een voldoende waardering over de hele lijn met daarbij 2 ontwikkelpunten en 2 hoogst mogelijke waarderingen.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het rapport: