Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
De Fuik is een kleine, veilige school. Op onze school is een intern begeleider werkzaam met verschillende specialisaties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur of de intern begeleider van de school.