Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De tussenresultaten worden gevolgd via het Cito-leerlingvolgsysteem. De leerlingen van groep 3 t/m 8 maken in januari de toetsen en deze worden geanalyseerd door team en Interne Begeleiding. Naar aanleiding van de analyse worden werkbare groepsplannen opgesteld voor de komende tijd. De groepsplannen worden steeds tijdens het werkoverleg besproken.