Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 19,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 18,8% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 9,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 18,3% van de leerlingen kreeg vwo advies.Vergelijkingsgroep: 0,8% van de leerlingen kreeg onbekend advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 28,6% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 28,6% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg onbekend advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 5-10% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 28,6% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 28,6% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een onbekend advies uitgestroomd naar vso.vsovsovsovmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2015-2016?
Vergelijkingsgroep: 0,6% van de leerlingen kreeg PrO advies.Vergelijkingsgroep: 7,2% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 12,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 22,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 6,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 20,3% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 6,8% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 17,7% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 7,1% van de leerlingen kreeg PrO advies.School: 21,4% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 7,1% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 21,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 14,3% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 7,1% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 7,1% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 5-10% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016 en waar kwamen ze in 2016-2017 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een PrO advies uitgestroomd naar PrO.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 21,4% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 14,3% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t. Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een havo advies uitgestroomd naar brugklas (algemeen).Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 7,1% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.PrOPrOPrObrugklas (algemeen)brugklas (algemeen)brugklas (algemeen)vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 47,1% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 24,4% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo / vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 16,2% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een havo / vwo advies kwam terecht op vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 70,5% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een onbekend advies in 2016-2017 in 2017-2018 terecht?
   
Vergelijkingsgroep: 8,0% van de leerlingen met een onbekend advies kwam terecht op vso.School: 100,0% van de leerlingen met een onbekend advies kwam terecht op vso.