Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Ouders zijn zeer betrokken bij de school en we hebben dan ook een actieve Medezeggenschapsraad en een Ouderraad.