Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
De school wil de relaties met en tussen kinderen, ouders en buurt versterken. Dit bevordert de leerresultaten van kinderen.
Wij betrekken ouders bij de school op diverse manieren.
- Beleidsmatig denken ouders mee in de MR.
- In de OR organiseren ouders feesten en activiteiten voor de kinderen.
- Klassenouders zijn de verbinding tussen de leerkracht en de ouders van de groep.
- Ouders denken mee over een goede communicatie vanuit de school vanuit de participatiecommissie.
- Ouders worden actief betrokken bij het onderzoekend/ontdekkend leren.