Toelichting van de school
Leerlingen krijgen bij Titus Brandsma de kans in de onderbouw om te laten zien wat ze echt kunnen. Dit kan door onze dakpanbrugklassen, mavo en havo. Een leerling die op mavoniveau begint, mag op havo niveau verdergaan bij resultaten die laten zien dat hij/zij dat aankan. Daarvoor hoeft de leerling niet naar een andere klas en doorgaans gebeurt dit ook met dezelfde boeken.
Na de 2e wordt een definitieve keuze gemaakt. Dan komen de leerlingen terecht in 3 mavo of 3 havo.
Een leerling in 3 mavo kan zich voorbereiden op het mbo of (alsnog) havo. Dit laatste verloopt via de 6-jarige havo. Een leerling uit havo 3 bereidt zich voor op de bovenbouw van de havo. Voor de profielen CM en EM blijven de leerling bij ons op school, voor NG en NT gaan ze naar Thomas a Kempis.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2016-2017 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 13,3% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 8,4% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 78,3% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 3,2% (let op: <5) van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 71,0% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 25,8% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies