Tevredenheid leerlingen
Toelichting van de school
Titus Brandsma scoort met de leerlingtevredenheid, schoolklimaat en veiligheid boven het landelijk gemiddelde.
We zien vooral goede resultaten bij de begeleiding, respectvol omgaan met elkaar en onze buitenschoolse activiteiten. We hebben een scala aan jaarlijkse excursies, schoolfeesten en vieringen. Tegelijk blijven we ook goed kijken naar wat redelijk is om te vragen aan betalingen door ouders.
ICT werkte dit jaar eigenlijk uitstekend, maar omdat alle leerlingen een laptop hebben, ligt het verwachtingspatroon heel hoog merken we.
Als school willen wij onze leerlingen nog meer en afwisselender gaan uitdagen waarbij we aansluiten bij het actuele nieuws. Dit doen wij o.a. door het starten met 20-80 learning. 
We gaan na de uitslag van zo'n enquête altijd in gesprek met een groep leerlingen om van hen zelf te horen wat ze van de uitslag vinden, wat ze herkennen en waaraan ze vinden dat school moet werken.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,5
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 588 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 169
Bron: Kwaliteitscholen
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren?
School: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar onderwijssoort?
Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,3 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,3 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het vmbo is 6,9 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,6 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,5 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo is 6,6 in 2017-2018
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren, uitgesplitst naar onderwijssoort?
School: het gemiddelde cijfer van het vmbo is 6,6 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,6 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,5 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo is 6,7 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,7 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,2 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,7 in 2015-2016School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,0 in 2015-2016School: het gemiddelde cijfer van het brj is 6,7 in 2015-2016
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Word je gemotiveerd door docenten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2School: gemiddeld cijfer is 6,2
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,3School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 5,8
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 7,0
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 4,7School: gemiddeld cijfer is 4,5
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 5,9School: gemiddeld cijfer is 6,1
(5% n.v.t. *)
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,8
(11% n.v.t. *)
Behandelen docenten jou met respect?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 7,6
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,8School: gemiddeld cijfer is 7,7
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 7,1
(10% n.v.t. *)
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,4
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Hoe tevreden zijn leerlingen over het vmbo op de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
Bron: Kwaliteitscholen
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
Word je gemotiveerd door docenten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,1
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6School: gemiddeld cijfer is 7,0
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer is 5,9
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 5,0School: gemiddeld cijfer is 5,0
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,3School: gemiddeld cijfer is 6,0
 
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer is 6,4
(12% n.v.t. *)
Behandelen docenten jou met respect?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,0
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 7,2
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 8,2School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
 
 
 
 
School (vmbo)
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Hoe tevreden zijn leerlingen over het vmbo-(g)t op de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
Bron: Kwaliteitscholen
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
Word je gemotiveerd door docenten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,0School: gemiddeld cijfer is 6,2
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,1School: gemiddeld cijfer is 6,4
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,1School: gemiddeld cijfer is 5,9
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2 School: gemiddeld cijfer is 5,9
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 4,4School: gemiddeld cijfer is 4,5
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 5,6School: gemiddeld cijfer is 6,0
 
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Behandelen docenten jou met respect?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,4School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,7School: gemiddeld cijfer is 8,2
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6School: gemiddeld cijfer is 7,2
(15% n.v.t. *)
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,4
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 5,9School: gemiddeld cijfer is 6,1
 
 
 
 
 
School (vmbo-(g)t)
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Hoe tevreden zijn leerlingen over het havo op de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
Bron: Kwaliteitscholen
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Word je gemotiveerd door docenten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 5,9School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 5,9School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,3School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2School: gemiddeld cijfer is 5,6
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,4School: gemiddeld cijfer is 7,2
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 4,5School: gemiddeld cijfer is 4,2
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 5,6School: gemiddeld cijfer is 7,0
(11% n.v.t. *)
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,4School: gemiddeld cijfer is 7,6
(26% n.v.t. *)
Behandelen docenten jou met respect?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,5School: gemiddeld cijfer is 7,6
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,5School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6School: gemiddeld cijfer is 7,2
 
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,4School: gemiddeld cijfer is 6,0
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,4School: gemiddeld cijfer is 7,0
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 5,9School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
 
 
 
 
School (havo)
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.