Doorstroom naar vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Een groot deel van onze leerlingen gaat naar het mbo, de rest gaat van school om naar de havo te gaan. Dat gebeurt al na havo 3 of met een vmbo-t diploma. Vanaf schooljaar 2018-2019 biedt Titus Brandsma een eigen bovenbouw havo met de profielen CM en EM aan (dit geldt dus voor de leerlingen die nu in havo 3 of mavo 4 zitten op Titus Brandsma).
We werken intensief samen met het mbo (Astrum College) om leerlingen goed voor te bereiden op de overstap naar het mbo, zodat leerlingen een zo goed mogelijke keuze maken. Met het Thomas a Kempis, ook onderdeel van het Arentheem College, werken we intensief samen om de leerlingen die overstappen naar de bovenbouw van de havo en atheneum in de profielen CM en EM, hierop goed voor te bereiden.
Waar kwamen de leerlingen na het examen in 2015-2016 terecht?
1,3% van de vmbo-(g)t-leerlingen kwam buiten het bekostigd onderwijs terecht.76,3% van de vmbo-(g)t-leerlingen kwam op het MBO terecht.22,4% van de vmbo-(g)t-leerlingen gaat verder in het voortgezet onderwijs.